Din kontaktperson: Ann Alexandersson
+46 70 536 14 83

Impressum

BEMER Int. AG
Austrasse 15
FL - 9495 Triesen
Tel. +423 / 399 39 99
E-post: info@bemergroup.com

Ansvarsfriskrivning

Författaren tar inget ansvar för skador av materiell eller immateriell art som kan uppstå som följd vare sig av användning eller utebliven användning av informationen eller på grund av att informationen är ofullständig eller felaktig.

Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort hela eller delar av materialet, eller att avsluta publiceringen temporärt eller slutgiltigt.

Innehållet kontrolleras noggrant men vi tar inget ansvar för innehållet i externa länkar. Respektive ägare har det fulla ansvaret för innehåll på länkade sidor.

Alla uppgifter, data, erbjudanden och liknande som finns på dessa webbsidor publiceras i god tro och har kontrollerats av författaren med största möjliga omsorg. Trots detta kan fel inte helt uteslutas. Därför anges alla uppgifter utan några som helst förpliktelser eller garantier. Informationen utgör ingen professionell rådgivning.
Google Analytics

Denna webbplats använder sig av Google Analytics, en tjänst för webbanalyser från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder sig av så kallade ”cookies”, det vill säga textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. De data som överförs via cookiefilen avseende din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) skickas till en av Googles servrar i USA och lagras där.

Google använder sig av denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen till webbplatsägaren samt för att erbjuda tjänster förknippade med webbplats- och Internetanvändning.

Google kan vid behov också överföra denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om denna tredje part bearbetar dessa data på Googles uppdrag. Google kommer under inga omständigheter att sammanställa uppgifter om din IP-adress med andra data från Google. Du kan hindra cookiefiler från att installeras genom att göra motsvarande inställning i ditt webbläsarprogram. Vi avråder dock från detta eftersom det innebär att inte samtliga funktioner på webbplatsen kan utnyttjas fullt ut.

Genom att använda denna webbplats medger du att de data som blir resultatet av denna användning får bearbetas av Google enligt ovanstående beskrivning och metod, och i ovan angivna syften.